Açıklama

Damla sulama boruları tarımsal sulama için kullanılmaktadır. Genel bir tanımlama ile damla sulama bitki gelişimi için gerekli olan suyun, belirli bir boru sistemi aracılığı ile taşınıp, yan boru (lateral) üzerine veya içine yerleştirilen ve damlatıcı olarak adlandırılan özel yapıdaki araçlarla bitki kök bölgesine damlalar şeklinde uygulanmasıdır.

Damla sulamada temel amaç; bitkinin kullandığı suyu, istenirse bitki besin maddeleri ile birlikte aşırı bir su isteği yaratmadan bitkiye vermektir.

Damla Sulama Borularının kullanımı ile su kaybı en aza indirilir.

  • Damla sulama borusu içine belirli aralıklarla yerleştirilen labirentler suyun istenilen miktarlarda bitki köküne verilmesini sağlar.
  • Ayrıca, bu yöntemle suda eritilebilen gübrelerin de su ile birlikte bitki köküne ulaştırılması sağlanır.  Böylece gübre tasarrufu da sağlar.
  • Klasik sulama yöntemlerinin uygulandığı tarımda, bitki suya ulaşabilmek için daha fazla kök salar; fakat Damla sulama sisteminde su direkt bitki köküne verildiği için bitki fazla kök salmaz ve gücün kök yerine ürüne gitmesi sağlanır.
  • Damla sulama borusu havadaki rutubeti azalttığı için mantar gibi rutubetli ortamda yaygınlaşan hastalıkları önemli ölçüde engeller.
  • Damla sulama borusu yabancı ot gelişimine imkan vermez.
  • Damla sulama borusu toprağın havalanmasını sağlar.
  • Damla sulama borusu su kullanma randımanını yükseltir. Klasik sulama yöntemlerine göre yüksek tasarruf sağlar.
  • Damla sulama borusu sulama işçiliğini en aza indirir.

    Yuvarlak damla sulama boruları 16 ve 20 mm çaplarda 0,9 – 1,2 mm et kalınlığı arasında üretilmekte olup daha kısa mesafeler için tasarlanmıştır ve damlatıcıları yuvarlaktır. Kangal boyları 200 m ve 400 m’dir ve saatte 2 litreden 4 litreye kadar su damlatabilmektedirler.