Açıklama

Damla Sulama İle Gübreleme Yapmak

  • Gübrenin damla sulama ile birlikte uygulanması daha eşit bir dağılım ve daha etkili bir uygulama sağlıyor.
  • Uygulanan toplam gübre dozu çok sayıda ve daha küçük dozlara bölünerek, gübrenin toprakta tutulma oranını ve kullanılabilirliğini arttırıyor.
  • Azot bileşikleri içeren gübrelerde buharlaşma nedeniyle yaşanan kayıpların önüne geçiliyor.
  • Çiçeklenme, meyve oluşumu, meyve dolumu ve olgunlaşma gibi farklı fenolojik dönemlerde besin maddesi oranını değiştirme imkânı sağlıyor.
  • Gübrenin sulama suyu ile birlikte uygulanması ve çeşitli kayıpların önlenmesi sayesinde harcanacak gübre miktarı düşüyor.
  • Damla sulama sisteminde gübre hazırlama ve uygulama maliyetleri geleneksel uygulamalara göre daha düşük olduğu için işçilik maliyeti en aza iniyor.

 

YATAY GÜBRE TANKI

Kod

Code

Bağlantısı

Connector

Kapasite

Capacity m³/h

ZB-GY-1001”100
ZB-GY-2001”200
ZB-GY-3001”300
ZB-GY-4001”400
ZB-GY-5001”500

 

DİKEY GÜBRE TANKI

Kod

Code

Bağlantısı

Connector

Kapasite

Capacity m³/h

ZB-GD-601”60
ZB-GD-1001”100
ZB-GD-2001”200